Trauma-sensitive jóga: cítit se ve svém těle opět jako doma....    

 
https://www.startovac.cz/projekty/trauma-sensitive-joga-v-cechach/

Jóga jako praktická disciplína sebepoznání může být skvělým terapeutickým nástrojem pro naše tělo, mysl i emoční prožívání tím, že nás přivede zpět k sobě samým a umožní nám uvědomit si postupně sebe sama včetně existujících disbalancí, potlačených emocí a myšlenek. Propojí nás s naším tělem tak abychom se v něm opět cítili dobře a bezpečně - jako doma. V józe pracujeme s dechem a uvědomujeme si jeho vliv na naši mysl a tělo, na vztah mezi dýcháním a vědomým pohybem. Jógová terapie je vždy šitá na míru konkrétnímu člověku či skupině lidí. Může se zaměřovat na harmonizaci fyzických disbalancí, ale také na ozdravení naší psychiky.

Specifickým přístupem v rámci jógové terapie je trauma-sensitive jóga, která se zaměřuje jako doplňková terapie na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem (sexuální zneužití, domácí násilí, nehody, katastrofy, trestné činy, válečné zkušenosti...) a rozvinula se u nich posttraumatická stresová porucha (PTSP, anglicky pak post traumatic stress disorder - PTSD). Posttraumatická stresová porucha vzniká v důsledku nadlimitní události, kterou nedokáže psychika člověka z důvodu intenzity podnětů zpracovat. Má nejčastěji tyto projevy:

 

 • Zneklidňující myšlenky nebo vzpomínky na situaci

 • Zneklidňující sny o dané události

 • Flashbacky, pocity, že se událost znovu odehrává

 • Zvýšená nervozita při vzpomínce na událost

 • Tělesné reakce (zrychlený dech, pocení, závrať)

 • Potíže s usínáním či neklidný spánek

 • Zvýšená podrážděnost nebo výbuchy hněvu

 • Potíže s koncentrací pozornosti

 • Časté prožívání úleku

 • Disociace

PREZENTACE TSY NA VII. NEUROPSYCHIATRICKÉM FÓRU (2017)  zde: prezi.com/l77ajtlpf0uy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 

Výzkum provedený v americkém Justice Resource Institute’s Trauma Center empiricky prokázal, že jóga může sloužit jako účinná doplňková terapie pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Studie financovaná Národním institutem pro zdraví, realizovaná v letech 2009 - 2011 ukázala, že Trauma-sensitive jóga redukovala příznaky PTSD na klinicky prokazatelné úrovni.

 

"Cílem terapie posttraumatické stresové poruchy je pomoci lidem žít v přítomnosti bez pocitů či požadavků na chování, které vycházejí z irelevantních prožitků patřících do minulosti."
Bessel A. van der Kolk. 
Zakladatel a vedoucí lékař Trauma Centra, Justice Resource Institute, Brookline, Massachusetts.
 

Trauma zasahuje do všech oblastí lidského fungování - do oblasti fyzické, mentální, behaviorální, sociální a spirituální. Trauma je somatickou reakcí, což znamená, že lidé, kteří prošli traumatizující zkušeností vnímají své trauma jako pocity či vjemy ve svém těle. Trauma-senistive jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní rozhodování, činění vědomé volby, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a pocitu moci  nad svým životem...dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické stránce. 

Trauma-sensitive jóga je metodou výuky jógy, jež byla vyvinuta, zkoumána a jejíž účinky k eliminaci post-traumatické stresové poruchy byly prokázány na Justice Resource Institute (JRI) v americkém Bostonu. Institut založil průkopník ve zkoumání traumatu  Bessel A. van der Kolk ve spolupráci s Davidem Emersonem,  ředitelem jógové sekce Trauma Centra, JRI. Lekce Trauma Sensitive Yoga pomáhají lidem, kteří se potýkají s post-traumatickým stresem znovu nacházet vztah k vlastnímu tělu v bezpečném a podporujícím prostředí. Lekce Trauma Sensitive Yogy pomáhají lidem: 

 • naučit se být tady a teď, žít v přítomnosti

 • rozhodovat se, vybírat si, činit volby

 • prožít pocit efektivní akce

 • vytvářet si a vnímat rytmy

 • cítit svou orientaci v prostoru

 • zvyšovat a snižovat napětí ve svalech

 • propojovat se se svým tělem a s okolním prostředím prostřednictví dechu

Trauma-sensitive jóga poskytuje těm, kteří prošli nějakým traumatem bezpečný a dostupný způsob jak se napojit na jejich vnitřní léčení a odstraňuje postupně vrstvy bolesti, pod kterými je naučí opět vidět ty, kterými ve skutečnosti jsou. Nabízí jim úžasnou možnost vyjádření, která přesahuje to, co mohou vyjádřit slovy to, jak se cítí. Tyto vnitřní zkušenosti znovuuzdravování na jógové podložce  mohou přinést pozititvní změny a hmatatelné dovednosti, na jejichž dosažení pracovali lidé, kteří prožili trauma po monoho let prostřednctvím kognitivní psychoterapie.  Účastnice lekcí Trauma-senistive jógy (převážně ženy, které přošly sexuálním zneužíváním) uváděly, že se poté byly vnitřně povzbuzené nahlásit na policii, co se stalo, neboť se cítily silné a stabilní ve svém těle, jiné vypovídaly, že si mohly opět užívat intimní život se svým partnerem, neboť  cítily, že mohou asertivně komunikovat své hranice a jedna z účastnic se radovala, že převzala úpnou kontrolu nad jejími přejídácími orgiemi, neboť díky Trauma-sensitive józe získala znovu pozitivní vztah se svým tělem. Ženy, které se kurzu zúčastnily  se shodovaly, že znovu nabyly sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, že jim jóga pomohla znovu se naučit důvěřovat sobě i ostatním, dovolila jim rozvinout pocit sounáležitosti s komunitou, pomohla jim naučit se o sebe starat a motivovala je k řešení nepříjemných situací ihned.

Více zde: 

www.traumasensitiveyoga.com

 
 
 
 
 
 
Trauma-sensitive jóga v Čechách?
 

Trauma-sensitive jóga ještě není příliš rozšířena a já v současné době se teprve začínají otvírat cesty k integraci somaticky zaměřených přístupů do stávajícího systému tak, aby to bylo pro lidi, kteří prošli traumatem co nejúčelnější a nejdostupnější. Vycházím ze zkušeností a metodologie bostonského Trauma Centra, jejichž výcvik jsem absolvovala. Ráda bych se věnovala zejména (avšak nikoliv výlučně) lidem, kteří prošli zkušeností domácího násilí či sexuálního zneužívání. Co mě k tomu vede? 

Vždy když jsem přemýšlela a rozhodovala se, co bych chtěla dělat, jedním z důležitých kritérií bylo: aby to mělo smysl, aby to bylo užitečné. Studovala jsem proto sociologi a chtěla se věnovala se tématům, která mi přišla důležitá. V rámci magisterského studia to bylo domácí násilí, v mém postgraduálním projektu pak partnerské násilí mezi mladými lidmi. Souběžně jsem se v rámci práce pro Národní ústřednu Interpolu v Praze věnovala zločinům páchaným na dětech. Avšak ani akademická půda, ani mé působení v bezpečnostním sboru mi nepřineslo pocit, že dělám něco, co lidem či společnosti opravdu a přímo pomáhá. Naopak mě to někdy celkem vyčerpávalo...a má jógová praxe byla velmi důležitým pomocníkem pro navrácení se do svého středu a udržení si zdravé mysli (a těla:-). Po absolvování Prana Yoga Teachers College v kanadském Vancouveru jsem pocítila, že cesta k dělání něčeho smysluplného může vlastně vést také skrze něco, co dělám ráda (a co mám vyzkoušeno, že skutečně funguje). Nějaký čas jsem kombinovala výuku jógy s prací na preventivních a osvětových projektech v rámci neziskové organizace a bylo mi stále jasnější, že když mohu předávat zkušenosti s jógou svému okolí, vidět své jógové studenty růst, rozkvétat a odkládat nepotřebné, přináší mi to onen pocit naplnění z dělání něčeho smysluplného - pro sebe, pro ostatní, pro všechny. V praxi jógy vidím ale i potenciál pro terapeutické využití. Myslím si, že nastává čas, kdy terapie východu a západu začíná propojovat své síly a využívat zkušeností a postupů dříve nesourodých paradigmat k celostnímu uzdravování člověka i celé společnosti. 

Po ponoření se do výzkumů které provedli Bessel A. van der Kolk a David Emerson, a posléze po praktickém seznámení se s jejich konceptem Trauma-sensitive jógy v rámci certifikovaného výcviku, je mi zcela jasné, že toto je pro mne způsob, jak využít své dosavadní zkušenosti, propojit obě oblasti mého zájmu, dělat něco co mám ráda a co má smysl.

 

Mým současným záměrem je začít zprostředkovávat lidem v Čechách a v Izraeli (kde nyní žiji) možnosti, které Trauma-sensitive jóga nabízí, rozšířit principy tohoto přístupu i mezi další učitele jógy a začít spolupracovat s organizacemi a profesionály, kteří se zabývající lidmi s historií traumatu.

Při učení jógy se někdy setkávám s lidmi, kteří prošli nějakým traumatem či trpí depresemi a úzkostmi, ale s tímto svým problémem se potýkají sami - nemají žádného psychoterapeuta či jiného odborníka, se kterým by problém mohli řešit. Trauma-sensitive jóga funguje jako doplňková terapie, není proto samospásná a jsem přesvědčená, že  je lépe, když lidé mají při svém uzdravování též psychoterapeutickou podporu. Myslím, že není vhodné (a ani se necítím kompetentní) abych amatérsky suplovala tuto roli, přestože se dále průběžně vzdělávám v oblasti krizové intervence a psychoterapeutické práce.   

Budu proto ráda, když budu moci propojit síly s etablovanými odborníky na poli psychoterapie a terapie traumatu, kteří jsou otevření somaticky zaměřeným terapiím. Pokud vidíte možnost spolupráce, neváhejte mne kontaktovat na emailu sarkayoga@gmail.com. Ráda se s Vámi sejdu osobně či přes Skype a představím koncept trauma-sensitive jógy a společně probereme možnosti spolupráce.