Začínáme s jógou

S jógou lze začít v jakémkoli věku. Tvrdit, že "jóga není nic pro mne, nejsem dostatečně flexibilní" je podobné jako prohlašovat "nebudu se sprchovat, protože jsem příliš špinavý". Dokážete-li dýchat, dokážete cvičit jógu. Její podstata totiž nespočívá v tom, do jakého rozsahu se v jednotlivých pozicích (ásanách) dostanete, jako spíš ve správném dýchání a uvědomování si vlastního těla, myšlenek a emocí. 

Nebojte se proto vydat se na lekci jógy i bez jakýchkoliv předchozích jógových zkušeností - dobrý lektor dokáže snadno integrovat nově příchozí studenty, reagovat na jejich potřebu individuálnějšího přístupu a vhodně modifikovat vyučované ásany. Věnujte však pozornost popisu charakteristiky lekce, kde by mělo být uvedeno, pokud je vhodná spíše pro studenty, kteří již s jógou předchozí zkušenost mají. Je samozřejmě možné se přihlásit do kurzu určenému přímo začátečníkům, nebo si domluvit individuální výuku.