Projekt JÓGA PRO DOBROU VĚC

01.01.2015 00:00

V rámci dalšího směřování bych chtěla svou pozornost věnovat také terapeutickým možnostem jógy. Jógová terapie není jen př. jóga proti bolestem zad, ale jak dokazují mnohé studie, jóga (s aplikováním specifického přístupu) může být skvělou doplňkovou terapií pro všchny, kteří prošli nějakým traumatem. Ráda bych tyto možnosti prozkoumala a pomohla je šířit dále. V letošním roce mne proto čeká Trauma Sensitive Yoga výcvik s průkopníkem tohoto přistupu Davidem Emmersonem (USA). Pro uvedení těchto myšlenek do praxe jsem se spojila s Bárou z pražského studia Bindu, která přišla se skvělým nápadem  - s projektem Jóga pro dobrou věc. Vzhledem ke svému předchozímu akademickému a profesnímu zaměření bych se ráda věnovala zejména (avšak nikoliv výlučně) lidem, kteří prošli zkušeností domácího násilí ši sexuálního zneužívání.

 

CO JE PROJEKT JÓGA PRO DOBROU VĚC?

Jedná se o nový projekt dobrého záměru praktické pomoci jógou těm, kterým pomoci může, ale doposud o ní nevědí, anebo si běžné hodiny ve studiích nemohou dovolit. Projekt funguje na základě poskytování tématicky laděných lekcí potřebným, v prostředí Bindu Yoga Studio, a to pod vedením různých pražských učitelů, kterým je dané téma blízké. Učitelé lekce vedou bez nároku na honorář, studio nevybírá žádné vstupné, a vše je tedy postavené na principu karma jógy.

 

KOMU JE PROJEKT URČEN?

Všem těm, kterým může pomoci v nelehké situaci – fyzické, psychické anebo sociální. Rádi bychom se tak zaměřili na děti z dětských domovů a klokánků, seniory a matky samoživiteky ve finanční tísni, oběti domácího násilí anebo školní šikany, uprchlíky, dívky s poruchami příjmu potravy, osoby bojující se závažnou chorobou, depresí aj.

 

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT / PŘIHLÁSIT?

Pokud víte o skupince anebo jednotlivci v nepříznivé situaci / řešící nepříjemné životní téma, kterému by jóga mohla pomoci,  kontaktujte Bindu, či přímo mě. Tip se týká i občanských sdružení, a platforem pro lidi v té či oné nepřízni sdružující, jako například terapeutické kruhy či neziskovky. Za každé dobré doporučení budeme vděčni.

JAK ČASTO LEKCE JÓGY PRO DOBROU VĚC PROBÍHAJÍ?

Frekvence realizace lekcí bude odpovídat zájmu zúčastněných stran, a provozním možnostem a studia. Na webu studia bude vždy k dispozici informace o blížícím se termínu a konkrétním zaměření lekce. Informovat budou i naši milí mediální partneři Jógoviny a Yogapoint, kterým jsme velmi vděční za jejich podporu.

JAKÝ BUDE VÝSTUP PROJEKTU?

V prvé řadě by jím měla být spokojenost těch, pro něž je projekt určen. Uspořádání tématické lekce zdarma, by se mělo stát nejen jednorázově příjemným, ale i dlouhodoběji přínosným zážitkem, který klientům umožní naučit se něco užitečného, co jim může být ku prospěchu v jejich každodenním životě, může je inspirovat a motivovat. Dále máme v plánu zavést menší archiv “Reflexe a příběhy”, který by se mohl stát bohatým inspirativním zdrojem pro další osoby, které nějaké konkrétní nelehké životní téma řeší. Archiv bude zároveň obsahovat i rozhovory s učiteli, kteří se do projektu rozhodli zapojit.

Garantem projektu je Mgr. Barbora Hu, RYT, za mediální podpory platforem Jógoviny a Yogapoint.

योग कर्मसु कौशलं –  jóg karamsu kaušalam – Jóga je dokonalost v konání. (Bhagavadgíta)

- See more at: https://www.bindu-yoga.cz/CS/projekt-joga-pro-dobrou-vec#sthash.CQX4AWvS.dpuf