Prázdninové workshopy a kurz v Akashe

18.06.2016 19:23

Přihlašování na následující akce přes studio Akasha (www.akasha.cz)


LetníLetní kurz


Jin jóga: cesta k severní strany hory

Termín: 6 x středa 20.7. - 24.8. 2016, 17:30-19:00

Akasha, velký sál


Klidné tělo...jako majestátní hora.

Klidný dech...jako tiché horské jezero.

Klidná mysl...jako čistá nebeská modř.


Jin jóga spojuje jogínskou a taoistickou tradici i poznatky moderní vědy a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Meditativnější jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je na fyzické úrovni věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Vzhledem k tomu je jin jóga pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie. Při jin józe naše tělo negeneruje příliš tepla, proto možná využijete i mikinu a ponožky. 

V průběhu šesti lekcí budeme mít možnost jít do hloubky a prostřednictvím jednoduchých, nikoliv však vždy snadných pozic ponořit se do vlastního nitra a uvolnit případné bloky zamezující volnému proudění energie na fyzické, mentální i emoční úrovni.  V praxi se seznámíme se základními koncepty taoistické jógy, která je nejen výborným doplňkem dynamičtějších stylů jógy, skvělou přípravou pro meditační praxi, ale i účinnou protiváhou hektického světa, který nás v dnešní době obklopuje.


Workshopy


Jin jóga - pozornost, dech a uvolnění

Termín: neděle 24. 7. 2016 , 10:00-12:30

Akasha, velký sál


Čchi proudí tam, kam jde pozornost.  Dech je branou k uvolnění. 


Během workshopu budeme prostřednictvím déle držených jin jógových pozic postupně, pozorně a s laskavým přístupem k sobě sama uvolňovat napětí v těle, v mysli i v emoční oblasti. Prozkoumáme souvislost dechu a uvolnění. Zakusíme léčivou sílu vlastního dotyku a vyzkoušíme účinky směrování pozornosti a vědomého dechu do oblastí, kde máme tendenci držet si napětí. Naši praxi obohatíme o ásany prováděné za podpory zdi, které nám dovolí nahlédnout do dalších sfér jinového království.  Účinky budou umocněny meditativní hudbou, která nám pomůže jít v naší praxi hlouběji.


Jin jóga spojuje jogínskou a taostickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Jin jóga je díky delšímu setrvání v pozicích pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.


Trauma-sensitive jóga: principy, zkušenosti a praxe


Termín: neděle 7. 8. 2016 , 10:00-12:30

Akasha, velký sál


 "Jógová podložka je dobrým místem, kam se vydat když verbální terapie a antidepresiva nestačí." ~ Amy Weintraub


V průběhu workshopu se prakticky seznámíme se základními koncepty trauma-sensitive jógy. Pomocí jemného, citlivého přístupu se v bezpečném prostředí jógového studia ponoříme do vnímání sebe sama a naučíme se rozhodovat se podle toho, jak se právě v daný moment cítíme. Dozvíme se, proč je dobré nezapomínat při harmonizaci své psychiky na své tělo a jak si přizpůsobit i běžnou lekci jógy svým aktuálním potřebám.


Prožité trauma zasahuje do všech sfér lidské bytosti - do oblasti fyzické, mentální, behaviorální, sociální a spirituální. Flashbacky, ataky paniky a úzkostí, neustálá ostražitá pozornost a napětí, disociace, obtíže se spánkem jsou jen malým výsekem somatických reakcí na prožitou nadlimitní zátěž. Trauma-sensitive jóga je může pomoci těm, kteří si prošli zkušeností jako je domácí násilí, sexuální zneužívání, zanedbávání v dětském věku, válečná zkušenost, přírodní katastrofy, nehody, kriminální činy.... Nemusíme však projít ničím velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, problémy v partnerském vztahu, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.


Účast na workshopu není omezena věkem a předchozí zkušenost s jógou není nutná. Setkání však může být obohacující i pro učitele jógy, kteří zde získají inspiraci, jak mohou ve svých lekcích vyjít vstříc lidem, kteří nějakou nadlimitní událostí či traumatem prošli, či pro lidi z pomáhajících profesí, kteří také mohou některé z principů trauma-sensitive jógy integrovat do práce se svými klienty. kurz


Jin jóga: cesta k severní strany hory

Termín: 6 x středa 20.7. - 24.8. 2016, 17:30-19:00

Akasha, velký sál


Klidné tělo...jako majestátní hora.

Klidný dech...jako tiché horské jezero.

Klidná mysl...jako čistá nebeská modř.


Jin jóga spojuje jogínskou a taoistickou tradici i poznatky moderní vědy a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Meditativnější jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je na fyzické úrovni věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Vzhledem k tomu je jin jóga pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie. Při jin józe naše tělo negeneruje příliš tepla, proto možná využijete i mikinu a ponožky. 

V průběhu šesti lekcí budeme mít možnost jít do hloubky a prostřednictvím jednoduchých, nikoliv však vždy snadných pozic ponořit se do vlastního nitra a uvolnit případné bloky zamezující volnému proudění energie na fyzické, mentální i emoční úrovni.  V praxi se seznámíme se základními koncepty taoistické jógy, která je nejen výborným doplňkem dynamičtějších stylů jógy, skvělou přípravou pro meditační praxi, ale i účinnou protiváhou hektického světa, který nás v dnešní době obklopuje.


Workshopy


Jin jóga - pozornost, dech a uvolnění

Termín: neděle 24. 7. 2016 , 10:00-12:30

Akasha, velký sál


Čchi proudí tam, kam jde pozornost.  Dech je branou k uvolnění. 


Během workshopu budeme prostřednictvím déle držených jin jógových pozic postupně, pozorně a s laskavým přístupem k sobě sama uvolňovat napětí v těle, v mysli i v emoční oblasti. Prozkoumáme souvislost dechu a uvolnění. Zakusíme léčivou sílu vlastního dotyku a vyzkoušíme účinky směrování pozornosti a vědomého dechu do oblastí, kde máme tendenci držet si napětí. Naši praxi obohatíme o ásany prováděné za podpory zdi, které nám dovolí nahlédnout do dalších sfér jinového království.  Účinky budou umocněny meditativní hudbou, která nám pomůže jít v naší praxi hlouběji.


Jin jóga spojuje jogínskou a taostickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Jin jóga je díky delšímu setrvání v pozicích pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.


Trauma-sensitive jóga: principy, zkušenosti a praxe


Termín: neděle 7. 8. 2016 , 10:00-12:30

Akasha, velký sál


 "Jógová podložka je dobrým místem, kam se vydat když verbální terapie a antidepresiva nestačí." ~ Amy Weintraub


V průběhu workshopu se prakticky seznámíme se základními koncepty trauma-sensitive jógy. Pomocí jemného, citlivého přístupu se v bezpečném prostředí jógového studia ponoříme do vnímání sebe sama a naučíme se rozhodovat se podle toho, jak se právě v daný moment cítíme. Dozvíme se, proč je dobré nezapomínat při harmonizaci své psychiky na své tělo a jak si přizpůsobit i běžnou lekci jógy svým aktuálním potřebám.


Prožité trauma zasahuje do všech sfér lidské bytosti - do oblasti fyzické, mentální, behaviorální, sociální a spirituální. Flashbacky, ataky paniky a úzkostí, neustálá ostražitá pozornost a napětí, disociace, obtíže se spánkem jsou jen malým výsekem somatických reakcí na prožitou nadlimitní zátěž. Trauma-sensitive jóga je může pomoci těm, kteří si prošli zkušeností jako je domácí násilí, sexuální zneužívání, zanedbávání v dětském věku, válečná zkušenost, přírodní katastrofy, nehody, kriminální činy.... Nemusíme však projít ničím velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, problémy v partnerském vztahu, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.


Účast na workshopu není omezena věkem a předchozí zkušenost s jógou není nutná. Setkání však může být obohacující i pro učitele jógy, kteří zde získají inspiraci, jak mohou ve svých lekcích vyjít vstříc lidem, kteří nějakou nadlimitní událostí či traumatem prošli, či pro lidi z pomáhajících profesí, kteří také mohou některé z principů trauma-sensitive jógy integrovat do práce se svými klienty.